In deze nieuwsbrief


 • (Bijna) Lente!

 • Uitnodiging Mindlab op 9 mei

 • Impact analyse: Waarom wij meten en hoe wij dat doen.

 • Nieuwe leergangen bij 'De Werkgeverij' en Rabobank.

Het is weer bijna lente, tijd voor nieuwe, frisse dingen!We hebben al een klein voorproefje van de lente gehad, de krokussen en narcissen bloeien al in vele tuinen en de bomen staan al in de knop. Het Centrum voor arbeidsmarktinnovatie doet ook lekker mee en heeft een hoop nieuwe projecten op stapel staan die we graag met jullie willen delen!

Een Mindlab in samenwerking met SBI-Formaat en Campus Landgoed Zonheuvel . Nieuwe leergangen bij 'De Werkgeverij' en de Rabobank bijvoorbeeld. In deze nieuwsbrief lees je er alles over, en meer!

Veel leesplezier!

Uitnodiging Donderdag 9 mei 2019

14.00 - 17.00 uur | Campus Landgoed Zonheuvel, Doorn


In het kader van arbeidsmarktonderzoek organiseert het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie in samenwerking met SBI-Formaat en Campus Landgoed Zonheuvel de Mindlab ‘Gevolgen van flexibilisering voor duurzame inzetbaarheid en fit mens-werk’. Deze bijeenkomst beoogd de management -en beleidsdilemma’s van flexibilisering voor de fit tussen mens en werk op de externe en interne arbeidsmarkt in kaart te brengen. Maar ook om te achterhalen welke oplossingsrichtingen er zijn die tot een betere fit tussen mens en werk leiden.

Achtergrond van de bijeenkomst

De toegenomen (internationale) concurrentie, toegenomen regeldruk, de opkomst van ICT en een hogere mate van ontslagbescherming zijn allemaal ontwikkelingen die tot een grotere roep om flexibiliteit hebben geleid (Dekker, 2017). Flexibilisering wordt vaak voorgesteld als een ‘logisch gevolg’ van deze ontwikkelingen. Maar is dat wel zo? Hebben arbeidsorganisaties niets te kiezen? Eerder stelde het CPB (Euwals, de Graaf-Zijl, & van Vuuren, 2016) dat flexibilisering een beleidskeuze is en niet iets dat op ons afkomt waar we niets tegen kunnen doen (Muffels & De Lange, 2017).

Tijdens de bijeenkomst zullen twee onderzoekers van de Universiteit van Tilburg een korte presentatie geven om vervolgens met u hierover in gesprek te gaan. Daarbij zullen de volgende vragen centraal staan:

 • Welke gevolgen heeft flexibilisering voor de fit tussen mens en werk op de externe en interne arbeidsmarkt?

 • Welke overwegingen spelen een belangrijke rol tijdens de (beleids)keuze van werkgevers voor flexibilisering?

 • Welke alternatieve oplossingsrichtingen biedt het Gelders Arbeidsmarktmodel (GAM) voor flexibilisering?

 • Wat zijn de voorwaarden voor succesvolle implementatie van deze oplossingen?

 • Welke barrières en knelpunten worden ervaren voor deze oplossingen?

Graag gaan we met werkgevers (HR professionals, bestuurders) in gesprek die ervaring hebben met bovenstaande vraagstukken en bieden we een platform om ervaringen van andere werkgevers te horen en geven we voeding aan dit onderzoek!

Om een zo groot mogelijke interactie te kunnen bieden zijn er maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst en de uitkomst van het onderzoek is uiteraard beschikbaar voor deelnemers.

 

Doe je mee? Meld je hier aan: https://campuslandgoedzonheuvel.nl/event/gevolgen-van-flexibilisering-voor-mensen-en-werk/

Impact: waarom wij meten en hoe wij dat doen.


Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie wil een arbeidsmarkt die circulair, inclusief en innovatief is. Vanuit ons waardenmodel werken wij met koplopers op het gebied van het vormgeven van projecten, samenwerkingsverbanden en initiatieven. We laten zien dat ons ideaal haalbaar is op micro-, meso- en macroniveau.

Werken als arbeidsmarktinnovator is inspirerend, maar er bestaan ook criticasters die sceptisch zijn of ons verhaal ‘soft’ vinden. Daarom meten wij op dit moment ons eigen impact. Hierbij definiëren wij impact als de verandering die door onze activiteiten kan worden toegeschreven. Zowel positief als negatief, gepland of ongepland.

De mogelijke effecten in kaart brengen is best lastig. Dat is de reden dat wij op dit moment vooral door middel van interviews mensen betrekken bij ons proces. Wil jij ons deelgenoot maken van jouw ervaringen en effecten van één van onze activiteiten? We gaan graag met jou in gesprek! Neem contact op met Sandra Franken (mobiel: 06-33987900) of laat een berichtje achter op onze linkedin, zodat ook jouw effect en ervaring meegenomen kan worden in onze impactanalyse.


Samen leren, creëren en innoveren vanuit collectief werkgeverschap


De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingverband van 11 werkgevers in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang in Gelderland. De Werkgeverij is opgericht in 2017 vanuit het gedachtegoed van het Gelders Arbeidsmarkt Model. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers consortiumpartnerschappen en bieden zo een vorm van collectief werkgeverschap. Vanuit goed werkgeverschap en goed werknemerschap wordt onder andere werk, talent en scholing gedeeld. Op die manier werken zij samen aan werkzekerheid voor haar werknemers en balans tussen vraag en aanbod.

Het jaarplan 2019 kent een hoge ambitie en vraagt om de nodige innovatieve oplossingen. Om hieraan een boost te geven gaat het Werkgeverij-team, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten werkgevers, gezamenlijk de leergang Arbeidsmarktinnovator volgen.

De combinatie van veel kennisoverdracht enerzijds en anderzijds het daadwerkelijk werken aan in de praktijk bruikbare arbeidsmarktoplossingen die deze leergang kenmerkt sluit naadloos aan bij de werkwijze van de Werkgeverij, waar ‘van denken naar doen!’ het uitgangspunt is.

Op basis van de wensen van de Werkgeverij stelde het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie een op maat gemaakt programma van de leergang samen.

De Werkgeverij start op 3 april met de leergang en op 23 mei presenteert het team haar eindproducten aan de vakjury.

Meer informatie over de Werkgeverij lees je op www.dewerkgeverij.nl De Werkgeverij wordt ondersteund door WZW en FCB. Met de vakbonden CNV, FNV, Nu’91 en FBZ hebben zij in 2017 een sociaal convenant afgesloten.

Als arbeidsmarktinnovator aan de slag met duurzame inzetbaarheid.


In samenwerking met Rabobank Nederland start begin april een nieuw experiment met onze leergang Arbeidsmarktinnovatie. We gaan in Gelderland aan de slag met een 5-daagse leergang om te komen tot nieuwe experimenten voor een regionale circulaire arbeidsmarkt.

Als stip op de horizon staat centraal:

Het creëren van een ecosysteem waarin we samen met andere organisaties zorgen voor voldoende beschikbaar talent en duurzaam werk op de (regionale) arbeidsmarkt door het stimuleren van vrijwillige mobiliteit en het delen van kennis. We richten ons daarbij op het verhogen van zelfregie bij de medewerker en interactie tussen werkgevers. Met een goed werkende circulaire arbeidsmarkt voorkomen we onnodige verspilling van talent. Hierdoor geven we de economische groei een impuls en dat draagt bij aan een hoger welzijnsniveau van een ieder.

Dit doen we door aan de slag te gaan met de speerpunten voor circulaire inzetbaarheid via:

 • Collectief werkgeverschap/werkzekerheid.

 • Samenwerkingen met bijv. sector onderwijs, zorg en MKB, die overstappen makkelijker maken en mobiliteit vergroten.

 • Experimenten om medewerkers te verleiden elders tijdelijk of naast hun huidige werk (hybride) interne of externe werkervaring op te laten doen.

 • Zelfregie, -activatie, -redzaamheid en het verzamelen van inzichten (data) hierover door

 • Het aangaan van dialogen vanuit appreciative inquiry in groepen medewerkers van diverse organisaties om inzicht in behoeften en interventies daarop.

 • Experimenten met de werkcontext om zo medewerkers meer autonomie te geven en zelfactivatie te vergroten vanuit Arbeids- & Organisatie optiek.

 • Reskilling van interne medewerkers in samenwerking met het onderwijs voor betere matches  vacatures ((interne) mobiliteit).

 • met behulp van AI-tooling matches interne vacatures-medewerkers.

Half juni wordt de leergang afgerond, we hopen dan volop met nieuwe experimenten en concrete activiteiten een volgende stap te zetten in de regio!

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98 3941 EP Doorn
 www.centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie is een initiatief van:
 
Uitschrijven