Selecteer een pagina

Door: Pieter Verbeek

Leergang Arbeidsmarktinnovator in Elst

Half april startte een nieuwe editie van de Leergang Arbeidsmarktinnovator. Op de derde bijeenkomst op 9 mei in Elst krijgen de deelnemers inzicht hoe samenwerken in de praktijk eruitziet. En wat het kan opleveren. De Werkgeverij is daarbij het voorbeeld.

Op de Rabobank-vestiging in het Gelderse Elst leren de bijna 20 deelnemers over De Werkgeverij. Dit is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg, inclusief gemeenten. De consortiumpartners delen onderling werk, talenten en scholing, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen. Medewerkers melden zich vrijwillig aan voor ander werk, scholing en opdrachten bij andere deelnemende werkgevers.

Naast medewerkers van verschillende Rabobank-vestigingen, doen ook mensen van het ROC Rijn IJssel en de politie mee. Met een rollenspel, een arbeidsmarktopstelling, nemen Sandra Franken en Nicolette Horn van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie hen mee in het proces van een arbeidsmarktvraagstuk binnen De Werkgeverij.

Een aapje als arbeidsmarktvraagstuk

Een pluche aapje staat voor het arbeidsmarktvraagstuk dat vandaag als voorbeeld dient: de detachering van een hr-medewerker van een van de deelnemende organisaties van de Werkgeverij aan een andere deelnemende organisatie. Vanuit jeugdzorg introduceert Nicolette een fictief contactpersoon, bestuurder Jeanette . “Wie wil haar spelen?” De Rabo-medewerkster die opstaat, krijgt het aapje in haar hand gedrukt. Ze mag het vraagstuk oppakken en gaan uitzetten binnen het netwerk. De vraag voor een hr-medewerker met de juiste kennis en expertise begint de reis aan een matchtafel van de Werkgeverij, en komt vervolgens bij een ambtenaar van de gemeente terecht, ook gespeeld door een van de Leergang-deelnemers. Die gaat met het vraagstuk naar de betrokken wethouder. “Wie wil er wethouder spelen”, vraagt Nicolette weer. Het aapje wisselt weer van handen.

Nicolette geeft een toelichting hoe belangrijk het is bij dit proces om een wethouder erbij te betrekken. “Er moet wel echt iets gebeuren. Daarom is het belangrijk dat een plan wordt ondersteund door de politiek. Als wethouder is hij voorzitter van de G8 hier in de provincie en heeft hij korte lijntjes met VWS.”
Na de wethouder worden nog de FNV en CNV betrokken bij het proces. Ook de PGGM wordt uiteindelijk meegenomen voor juridisch advies.

Kartrekker

Af en toe duidt Sandra als arbeidsmarktexpert nog wat er gebeurt in het proces. “Wat zien jullie in de rol van Jaenette ?”, vraagt ze de groep, terwijl ze even het spel stillegt. “Ze kent veel mensen, heeft een groot netwerk en geniet daarin aanzien. Samenwerking is essentieel. Bestuurlijke draagkracht is nodig. Niet op het niveau van de handtekeningen, maar op het niveau van iemand die enthousiast is en er voor wil gaan. Zo’n kartrekker die er echt op uitgaat, zoals jeanette moet je er wel bij hebben.”

Samenwerking uit vertrouwen

Uiteindelijk wordt er een goede hr-medewerker gedetacheerd van de ene organisatie naar de andere organisatie. Het aapje is goed aangekomen aan het eind van zijn reis. Het spel laat duidelijk zien hoe de samenwerking binnen De Werkgeverij werkt. “Dit is mede uit vertrouwen tot stand gekomen, door al die verschillende partijen die aan elkaar verbonden zijn”, licht Sandra toe. Ze geeft nog wel advies. “Als je eenmaal een afspraak met elkaar hebt gemaakt om samen te werken ben je er nog niet. Dan begint het pas. Durf je echt met elkaar op pad te gaan? En de beren op dat pad op te lossen? Het gaat geregeld mis, omdat men denkt dat het wel gaat lopen. Het is dus belangrijk om de verwachtingen te managen.”

Het verschil tussen De Werkgeverij en andere netwerken is dat je eigenaar bent en niet alleen maar lid, vult Nicolette aan. “Bij een ander netwerk doet het minder pijn als het niet lukt. De Werkgeverij is meer een ecosysteem tussen interne en externe arbeidsmarkt.”

Ecosysteem

De opdracht voor de deelnemers verder is dan ook om te streven naar een ecosysteem waarin de betrokken organisaties zorgen voor voldoende beschikbaar talent en duurzaam werk op de regionale arbeidsmarkt. Dat willen ze doen ze door het stimuleren van vrijwillige mobiliteit en het delen van kennis. Sandra: “We richten ons daarbij op het verhogen van zelfregie bij de medewerker en interactie tussen werkgevers. Met een goed werkende circulaire arbeidsmarkt voorkomen we onnodige verspilling van talent. Hierdoor geven we de economische groei een impuls en dat draagt bij aan een hoger welzijnsniveau van een ieder.”

En dat het werkt bewijst De Werkgeverij, dat nu twee jaar bezig is. Afgelopen januari is opnieuw getekend voor nog eens twee jaar.

Deelnemers aan het woord:

Het is bijzonder om alle waarheden te onderzoeken’

Mieke Schaminée, beleidseigenaar duurzame inzetbaarheid voor de Rabobank kwam de Leergang Arbeidsmarktinnovator tegen op LinkedIn. Dat triggerde haar.

“Bij de Rabobank willen we mensen faciliteren om te bewegen. Vanuit het oogpunt van duurzame inzetbaarheid weet ik hoe belangrijk dat is. Maar mensen willen ook baanzekerheid. Ze blijven daarom vastzitten in de veiligheid van het vaste dienstverband. Ik herken veel waarde in wat de Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie uitdraagt. Door anders te kijken kunnen we de werkzekerheid (≠baanzekerheid) juist vergroten. We willen als Rabobank dan ook graag experimenteren op dit vlak. De collega’s van ons mobiliteitscentrum, die de boventallige medewerkers begeleiden bij de Rabobank, participeren in de Leergang omdat zij al actief bezig zijn werkzekerheid te vergroten door samenwerking met externe bedrijven of branches (zoals het onderwijs). Als mobiliteitscentrum willen we graag investeren in het voorkomen van boventalligheid en de Leergang biedt daarvoor veel stof tot nadenken. Het is heel bijzonder om alle waarheden te onderzoeken. Is het echt zo? We worden uitgedaagd om anders te kijken. Uiteindelijk willen we als Rabobank echt concrete experimenten bereiken. Twee thema’s hebben we daarbij voor ogen: circulaire inzetbaarheid en het empoweren van mensen. Hoe kunnen we mensen zelfredzaam laten worden? Met twee teams gaan we experimenteren met doel om boventalligheid te voorkomen, de uitstroom naar de WW te verkleinen en het werkgeluk te vergroten.”

Op zoek naar samenwerking om mensen mobieler te maken’

Louise Garritsen, loopbaanadviseur en coach bij het ROC Rijn IJssel kwam via een kennis bij de Rabobank terecht bij de Leergang. Ze nam ook een collega mee van de afdeling hr.

“Op een grote ACE Netwerk bijeenkomst in de regio raakte ik geïnspireerd door een lezing van Ruud Muffels. Toen ik hoorde van de Leergang paste dat helemaal bij waar we bij het ROC mee bezig zijn. In het kader van duurzame inzetbaarheid kijken wij naar alle mogelijkheden om medewerkers daarbij te ondersteunen. Naast interne mobiliteit zijn we daarom zijn ook altijd op zoek naar samenwerking met organisaties in onze regio om mensen mobieler te maken. Bijvoorbeeld via werkervaringsplaatsen, om zo de stap naar buiten kleiner maken. Hoe kan het anders? Nieuwe manieren van samenwerking onderzoeken. Deze Leergang sluit daarbij mooi aan. Hoe kun je jezelf beter ontwikkelen, hoe kun je daartoe inspireren? We willen vanuit het ROC de samenwerking van de bestaande netwerken intensiveren. We willen breder kijken, hoe kunnen we iets voor elkaar betekenen? In de Leergang werken we met drie groepen. Ik werk in een groep over inclusie. Hoe krijg je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter geplaatst in je eigen organisatie en in andere organisaties? Ik hoop dat we met elkaar tot een idee komen waar we als regio en als Rijn IJssel echt iets mee kunnen.”