Selecteer een pagina

Door: Annet de Lange

Op 20 september was het congres Vitaal Gelderland werkt in Arnhem. Vragen die centraal stonden op de dag waren:

Hoe ziet een vitale arbeidsmarkt er in 2030 uit in Gelderland? Hoe stimuleren wij samenwerking, vertrouwen en stevige verbindingen tussen vitaal onderwijs, vitaal leven, vitaal werken en vitaal ondernemen om gezamenlijk echt te innoveren?

Samen met de aanwezige stakeholders van de Gelderse arbeidsmarkt vulden wij de schijf van vijf voor Vitaal Gelderland werkt! Als routecaptain mocht ik mij buigen over het thema vitaal werken met als subthema’s werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid.

Beelden over vitaal werken waren er veel, zoals:

 • plaats en tijd onafhankelijk werken met veel ruimte voor regelruimte werk en privé;
 • meer ruimte voor bewegen en zittend werk zoveel mogelijk vermijdend;
 • Werk waarin techniek vitaliteit van werkenden ondersteunt en bevordert;
 • Zingevend werk dat persoonlijke betekenis oplevert voor de uitvoerende;
 • Onderwijs over de levensloop: ontwikkeling is basis van vitaal werk en vitale arbeidsmarkt etc.

In de discussie met de deelnemers werd duidelijk dat er grote verschillen bestaan in meningen over de invloed van techniek in relatie tot vitaal werk. Na het zien van een mooi filmpje over invloed van techniek (zie: https://www.youtube.com/watch?v=jHNetehfW9w), liepen de reacties erg uiteen.

Sommige deelnemers gaven aan te vrezen voor het verlies in zelfregie wanneer technologie totaal geïntegreerd werd met toekomstig werk. “Ik volg dan alleen nog maar de stem van een robot op”. Denk ik dan nog wel genoeg zelf na?” waren reacties. Aan de andere kant waren er ook met name jongeren die erg enthousiast reageerde op de ondersteunende functie van techniek in het creëren en behouden van vitaal werk. “Heerlijk dan kom ik nooit meer te laat op mijn werk”. “Ik kan door techniek meer mogelijk maken in vitaal werk”. Na de nodige discussie was het antwoord: Maatwerk is wenselijk in het realiseren van vitaal werk. De een zal techniek willen gebruiken om vitaal werk mogelijk te maken, terwijl de ander meer persoonlijke ruimte voor verdieping of bezinning zoekt.

Al met al konden wij voor de schijf van vijf de volgende kenmerken van vitaal werk samen vastgesteld. Vitaal werk is werk wat zich kenmerkt door:

 1. Een persoon-werk fit: belasting werk past bij belastbaarheid werkende;
 2. Voldoende autonomie en regelruimte;
 3. Toekomstperspectief;
 4. Zingevend werk, Betekenisvol werk;
 5. Werk met een sterke leeromgeving;
 6. Duidelijke rol en taakomschrijving;
 7. Veilige werkomgeving;
 8. Activeert tot gezond gedrag (door bijv gezondheidsbevorderend leiderschap);
 9. Passende financiële beloning.

Vraag is nu hoe kunnen wij vitaal werk herkennen als werkende in Gelderland of andere regio’s?

Moeten wij kanswerk of kanswerkgevers leren herkennen of meetbaar maken? Kanswerkgevers met vitaal werk in de aanbieding? Ik ben van mening van wel. Net als een waarschuwing op een pakje sigaretten, verdient een werkende te weten welke vitaliteitskansen er in werk wel of niet te vinden zijn.

Om dit te kunnen doen, zullen wij nog meer de diepte in moeten gaan over bovenstaande elementen van vitaal werk. In de volgende blog sta ik daarom graag stil bij de inhoud van vitaal werk door verder in te zoomen op de rol van toekomstperspectief in het succesvol vitaal ouder worden op het werk. Tot dan!