Selecteer een pagina

Door: Pieter Verbeek

Twee jaar geleden startte VNO-NCW Midden officieel het traject van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie door als aanvrager en penvoerder de financiering van het project op zich te nemen. Volgens Martine Schuijer en Ron van Gent van de werkgeversorganisatie is het beter dat het project een vervolg krijgt. ‘Samenwerkingsverbanden in de regio worden steeds belangrijker.’

Toen twee jaar geleden vanuit de DWSRA-regeling er geld vrijkwam voor experimenten in de arbeidsmarktregio’s, pasten de plannen voor het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie en bijbehorend Gelders Arbeidsmarkt Model daar helemaal in. Aangezien alleen werknemers- en werkgeverspartijen hiervoor geld konden aanvragen stapten Sandra Franken en Nicolette Horn naar VNO-NCW Midden. Die had al verschillende projecten lopen binnen deze subsidieregeling van het Ministerie van SZW.

Innovatie verbindt werkgevers

We zagen meteen wat in hun idee”, vertelt Schuijer. “Maar wij zijn niet alleen een postbus. Ook wij wilden er iets inhoudelijks mee doen. Innovatie op de arbeidsmarkt is iets wat werkgevers met elkaar zou kunnen verbinden. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat we wilde meedoen. We zijn er namelijk van overtuigd dat de regionale polder aan vernieuwing toe is.”

Samenwerken in de regio steeds belangrijker

Er is de laatste jaren immers zo veel gedecentraliseerd naar de gemeenten en regio’s toe, vult Ron van Gent aan. “Samenwerkingsverbanden in die regio’s worden dan ook steeds belangrijker. Vanwege schaarste aan personeel maar ook omdat we zoveel mogelijk mensen willen laten meedoen. Vanuit dat heilige geloof in anders samenwerken willen we samen met gemeenten nadenken hoe we handen en voeten kunnen geven aan die decentralisatie. Dit initiatief, het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie, kan daarbij helpen. En niet in de minste plaats door de enthousiaste mensen die het dragen. Kijk hoeveel mensen met de Leergangen meedoen. Dat zie je weer terug in het veld. Het is echt supergaaf dat ook zoveel mensen vanuit de WSP’s (WerkgeversServicepunten) hebben meegedaan. Dankzij de Leergang hebben zij anders leren denken over oplossingen.”

De vernieuwing moet door

De ambitie om mee te doen was voor VNO-NCW vooral het grotere doel: wat moet er in de regio gebeuren? Wat is daarvan waargemaakt de afgelopen twee jaar? “Er zijn een aantal doelen uitgekomen die wij met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor ogen hadden”, vertelt Schuijer. “We zijn gaan experimenteren in de regio, we hebben groepen opgeleid en mensen zijn op andere manieren gaan kijken naar samenwerken. Met dit geld wil je eigenlijk iets bereiken op langere termijn. De periode van twee jaar is eigenlijk te kort voor wat we willen bereiken. We hebben nu eigenlijk vooral een aantal early adapters bereikt, maar het is nog geen gemeengoed geworden. We hopen dat wanneer het project stopt de vernieuwing doorzet.” Van Gent vult aan: “Toen we begonnen twee jaar geleden hadden we wel het idee hoe het moest, maar dan blijk je zo druk te zijn met ontwikkelen en ontdekken. Dit is echt nog een groeimodel. Inhoudelijk hebben we heel wat bereikt. Vooral bij werkgevers zelf. Die hebben bijvoorbeeld een werknemer die mee heeft gedaan aan de Leergang en zijn kennis dan deelt en verspreidt binnen de organisatie. Aan de macro-doelstelling zijn we nog niet toegekomen. Daar kunnen we wel met zijn allen vervolgstappen in maken. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie kan daarbij een rol vervullen als aanjager en vliegwiel. Ik hoop echt dat de ministeries de meerwaarde van dit project inzien.”

Kennisplatform brengt werkgevers bij elkaar

Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie is volgens Van Gent echt een kennisplatform dat werkgevers bij elkaar brengt’. “Als ze elkaar weten te vinden leidt dat weer tot projecten, wat uiteindelijk kan helpen tot bestrijden van werkloosheid. Daarom is het zo fijn bijvoorbeeld dat de Provincie Gelderland heeft meegedaan. Je ziet dan echt beweging ontstaan. Wat ons betreft zou een bijdrage van de provincie voor de komende periode dan ook zeer welkom zijn; ik denk dat we met een beperkte bijdrage al verder kunnen en het centrum kunnen ontwikkelen tot zelfstandigheid. Twee jaar is gewoon te kort. We zijn dan ook met de minister in overleg om te kijken of we iets kunnen doen.”

MindLabs

Het meest geslaagde onderdeel noemt Schuijer de MindLabs, die de werkgeversorganisatie samen met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor de achterban organiseerde rond het thema sociale innovatie. “De laatste MindLab was een heel nuttige bijeenkomst, waarbij vooral mensen met elkaar in gesprek gingen. Na afloop wilden ze spontaan e-mail adressen met elkaar uitwisselen. Als een dag zo eindigt dan ga ik vrolijk naar huis, want hier draait het om: de contacten tussen de verschillende partners. Er was echt een goede energie om samen te kijken of het ook anders kan.”

Wet Arbeidsmarkt in balans

Hoe zit het met Wet Arbeidsmarkt (WAB) in balans? Biedt die nog nieuwe uitdagingen voor regionale arbeidsverhoudingen en aanpakken zoals het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie? “Als we ernaar kijken kunnen we concluderen dat er best goede ideeën bij zitten, maar dat we zeker niet kunnen stellen dat de arbeidsmarkt in balans is”, stelt Schuijer. “Flexwerk is bijvoorbeeld echt in een verkeerd daglicht terechtgekomen, alsof iedereen er slechter van wordt. Wij denken dat het juist een goede bijdrage kan zijn voor zowel werknemers als werkgevers. Juist mkb-ondernemers met seizoenswerk kunnen niet zonder. Als je het nu allemaal dicht organiseert gaan we hen niet helpen. De ondernemer is er niet op uit om mensen in een slechte situatie te brengen. De WAB in zijn huidige vorm is niet het antwoord. Experimenten zoals die van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie werken beter.”