Selecteer een pagina

Wordt jouw buurvrouw onze nieuwe collega?
Jouw buurvrouw (of buurman natuurlijk) als verzorgende niveau 2 en 3 binnen onze organisatie? Waarom niet? Het lijkt een goed idee om werkloze 45-plussers te werven die  eerder al gewerkt hebben in de zorg of daar affiniteit mee hebben. Maar is dat ook zo? De OR wil daar graag meer informatie over en vraagt jullie hulp.

Met ons is niks mis…
We hebben binnen onze organisatie vacatures voor verzorgenden niveau 2 en 3. Deze zijn niet makkelijk in te vullen omdat er te weinig mensen solliciteren. Dat is niet omdat er iets mis is met onze organisatie, maar simpelweg omdat er te weinig mensen zijn met de juiste papieren en ervaring. De verwachting is dat dat in de toekomst nog meer zal voorkomen; het aanbod op de arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper.

Overleg met de directeur
Als OR willen we met de directeur speken over dit zorgelijke punt. Over drie weken hebben we een overleg met de directeur over de algemene gang van zaken in de organisatie. In dat overleg is ruimte om met elkaar te brainstormen over onderwerpen en ontwikkelingen in en rond de organisatie. We zullen het punt tijdens dat overleg agenderen.

Vacatures sneller vervullen met 45-plussers?
In het overleg willen we ook spreken over mogelijke oplossingen om vacatures sneller ingevuld te krijgen. Eén van de mogelijke oplossingen is het werven onder 45-plussers die op het moment niet werken, maar eerder al gewerkt hebben in de zorg of daar affiniteit mee hebben. Voor deze groep zullen waarschijnlijk extra faciliteiten nodig zijn om te zorgen dat zij aan het werk kunnen gaan. Wij denken bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor het updaten van kennis en vaardigheden, het updaten van diploma’s en certificaten. Dit zal vooral gelden voor de mensen die al eerder in de zorg gewerkt hebben. Voor de groep 45-plussers zonder werkervaring in de zorg, zullen waarschijnlijk uitgebreidere opleidingstrajecten nodig zijn.

Wat vragen we van jullie?
We willen als OR graag meer weten over deze mogelijke oplossing. Onder meer:

  • Wat zouden jullie vinden van deze mogelijke oplossing;
  • Wat voor faciliteiten hebben deze mensen waarschijnlijk nodig om succesvol aan het werk te kunnen gaan in onze organisatie;
  • Hoeveel mensen uit jullie eigen omgeving zouden mogelijk geïnteresseerd zijn. Denk aan mensen die vroeger in de zorg gewerkt hebben, maar daar destijds mee gestopt zijn en nu best wel weer aan de slag zouden willen, maar dat niet doen omdat hun diploma’s zijn verouderd of omdat ze geen ervaring hebben met computers.

Hebben jullie kennis of nadere ideeën over deze mogelijke oplossing? Hebben jullie er zelf ervaring mee, bijvoorbeeld omdat je zelf op latere leeftijd in de zorg bent komen werken? Hebben jullie een mening over deze mogelijke oplossing? Laat het ons graag weten.

Volgende week is er elke dag tijdens de lunchpauze een inloopspreekuur van de OR in kamer A.1. Je kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen. En help daarmee niet alleen de OR, maar ook je buurvrouw!

Sophia Geelkerken
Voorzitter ondernemingsraad