Selecteer een pagina

Projecten

Dialoogtafels

Strategische Dialoogtafels Werkzekerheid
In aanloop naar het kennisfestival organiseren we subregionale dialoogtafels waar overheid en ondernemers samen aan de slag gaan om nieuwe innovaties op de eigen subregionale arbeidsmarkt tot stand te brengen. De dialoogtafels leveren al de eerste resultaten op, zoals de Achterhoekse Talentweek, De Dialoog “Afstand bestaat niet in Midden Gelderland, etc.

Waard om voor te werken

Waard om voor te werken.

Is het regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden-, Zuid-, en Zuidwest-Gelderland. Met ons zorgbrede actieprogramma bundelen we onze krachten om samen de tekorten in zorg en welzijn aan te pakken.

Goedwerk.nl

Goedwerk is een regionaal kennisplatform, zonder winstoogmerk, voor 45-plussers. Het doel van Goedwerk.nl is om iedereen van 45 jaar en ouder bewust te maken van de veranderde arbeidsmarkt en ze te helpen bij het plannen van hun eigen toekomst.

Workshop: regionaal samenwerken

daar kun je altijd van leren!

Op 17 februari 2017 bracht de Sociaal Economische Raad het advies “Regionaal samenwerken; leren van praktijken” uit.  In deze workshop gaan we aan de hand van dit advies kijken naar onze eigen samenwerking voor de toekomst van onze regionale economie en arbeidsmarkt. Hoe ziet de verhouding tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt bij ons in de regio er uit en wat kunnen wij als arbeidsorganisatie daarin betekenen? Met het uitwisselen van ervaringen, goede voorbeelden denken we samen na over volgende stappen en mogelijkheden. Deze workshop is gericht op HRM-functionarissen, recruiters etc.

Betatech Services

Inclusief organiseren met zelfregie succesvoller
In deze pilot gaan werkgevers een werkrelatie met werkzoekenden aan door hen een oriëntatiestageplaats te bieden. De werkzoekende krijgt medezeggenschap in de samenstelling van het takenpakket waarmee hij start en in het formuleren van zijn ontwikkeldoelen. Tijdens deze oriëntatie werkt hij aan zijn vaardigheden voor zelfsturing en zelfregulatie en ontwikkelt zo zijn zelfregie in een intensief proces van werkplekleren met frequente reflectiegesprekken met de werkcoach en werkbegeleider.

Workshop: Ondernemingsraad en arbeidsmarktinnovatie

Wil je als ondernemingsraad aan de slag met een inclusieve organisatie en een frisse blik hoe de arbeidsmarkt ook de eigen organisatie beinvloed? Hoe werk je binnen de ondernemingsraad samen aan werkzekerheid voor alle collega’s en bevorder je zelfregie? In deze interactieve workshop van een dagdeel gaan we samen aan de slag om te kijken welke stappen bij jouw ondernemingsraad en organisatie op dit moment past!

De verbinders

Vooruitblik
Met “Vooruitblik” bieden wij organisaties een praktische tool om los te komen van het vaak zo dwingende “hier en nu”. Het is een manier om samen vóórbij dat interne functiehuis te kijken. Los van die geldende werving & selectieprocessen, CV’s en preoccupaties.
Door het bespreken van de krachtenvelden die de organisatie beïnvloeden (DESTEP-methode) brengen we systematisch de effecten en kansen op middellange termijn voor de organisatie in kaart.

Leergang Arbeidsmarktinnovator

De arbeidsmarktinnovator zet zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en netwerk in om intersectoraal en resultaatgericht de flexibiliteit van mensen, organisaties en producten of diensten aan te passen aan de steeds veranderende (arbeids-)markt.