Selecteer een pagina

Door demografische en maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, flexibilisering van onze arbeidsmarkt, de instroom van immigranten, de invoering van de participatiewet, is er meer aandacht gekomen voor het thema: hoe creëren wij nu gezamenlijk een inclusieve arbeidsmarkt?

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om via proactief arbeidsmarktbeleid en wetgeving iedereen in staat te stellen volwaardig mee te doen in en bij te dragen aan de samenleving via wetswijzigingen of financiële subsidieregelingen voor speciale doelgroepen om “inclusief” organiseren te faciliteren. Recent onderzoek geeft echter weer dat deze initiatieven niet voldoende zijn. Een recent onderzoek naar de effectiviteit van de loonkosten-subsidies als proactief overheidsinitiatief heeft bijvoorbeeld weergegeven dat het effect op werk van mensen met een arbeidshandicap nog onbekend is, en de effectiviteit in het includeren van meer werklozen op de arbeidsmarkt relatief teleurstellend te noemen is (zie Borghouts-Van de Pas, Dekker, Freese, Oomens, Wilthagen, 2015).

Hoe komen wij dan toch verder met elkaar? Welke innovaties kunnen wij toepassen om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor kwetsbare werkenden?

Een oplossing is het in “de spotlight” zetten van inclusief werkgevers die ongelofelijk hun best doen om functies te creëren en te behouden voor kwetsbare werkenden en daar daadwerkelijk goed in slagen. Op 18 januari mocht ik het boek: “omdat het kan: HRM handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt” overhandigen aan Mariette Hamer van de Sociaal-Economische Raad met prachtige voorbeelden van inclusief werkgevers en inclusief HRM praktijken (zie ook definitie in box 1).

Voorbeelden beschreven in het boek zijn het werk wat verricht wordt door de sociaal ondernemers: “Koeckebackers”, “Enspiratie” en “Locus”. Ik nodig u graag uit de websites van deze ondernemers en organisaties te bekijken.

Wat kunnen wij leren van deze voorbeelden? Zij organiseren vanuit een intrinsieke drive om vanuit eigen “werkgeverschap” de arbeidsmarkt meer inclusief te maken.

Naast deze intrinsieke drive, zijn er ook veel praktische lessen te leren vanuit de praktijk over inclusief HRM en inclusief werkgeverschap die te ver voeren voor deze korte column. Zoals Theo Duijker van Enspiratie terecht zegt: inclusief werkgeverschap is een kwestie van doen: Omdat het kan!  Maar ik zet graag in mijn columns op deze website mooie voorbeelden van inclusief HRM vanuit de praktijk en wetenschap voor u op een rij en licht graag per column relevante HR praktijken voor u toe.

Inclusief HRM is “het geheel van geplande of opkomende HR-strategieën en –prakijken, die als doel hebben bij te dragen aan organisatiedoelen en tegelijkertijd de ‘HR-base’ binnen en buiten de organisatie voor kwetsbare werknemers en potentiele kwetsbare werknemers op niveau houden” (aangepaste definitie Ehnert, 2009; p. 74; de Lange, Wielenga-Meijer, Duijker, Hanstede, Detaille, 2017)

Tot de volgende column: Omdat het Kan!

Annet de Lange

Referentie:

Borghouts-Van de Pas, I., Dekker, R., Freese, C., Oomens, S., Wilthagen, T. (2015). Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de participatiewet. Celsus juridische uitgeverij: Amersfoort.

Boek: https://www.managementboek.nl/boek/9789462155534/omdat-het-kan-annet-de-lange