Selecteer een pagina

Experimenteren op de regionale arbeidsmarkt
een artikel van Youke Post

De noodzakelijke omslag van baan- naar werkzekerheid betekent een andere visie
op arbeidsmarktvraagstukken, waarbij de regio steeds vaker het beleidsmatige
speerpunt vormt. Optimale in-, door- en ook uitstroom van personeel vragen
samenwerking in de regio, in netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en
soms ook onderwijsorganisaties. In dit artikel een beschrijving van een aantal
vernieuwende arrangementen en experimenten.

Klik hier om het volledige artikel als pdf te downloaden