Selecteer een pagina

Door: Pieter Verbeek

Vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model werkt het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie aan een vernieuwende aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. Maar hoe kom je van de theorie naar daadwerkelijk veranderingen in de praktijk? Bijvoorbeeld door in de regio samen met werkgevers, werknemers, overheden om tafel te gaan. Projectleider Nicolette Horn organiseert regionale Dialoogtafels. Van denken naar doen is daarbij haar motto.

Horn is projectleider Laboratorium bij het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Vanuit dat laboratorium werkt het Centrum aan projecten en experimenten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Zo worden theoretische pijlers uit het Gelders Arbeidsmarkt Model getoetst in de praktijk, en wordt kennis en ervaring uit de praktijk weer naast wetenschappelijke inzichten gelegd. “Mijn taak is ervoor te zorgen dat we niet alleen maar bezig zijn met het theoretische kader”, legt Horn uit. “In de regionale Dialoogtafels brengen we bijvoorbeeld twee theoretische pijlers in de praktijk: collectief werkgeverschap en werkzekerheid.”

Collectief werkgeverschap

Het afgelopen jaar organiseerde het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie succesvol een aantal van deze Dialoogtafels. Horn: “Samen met de strategische stakeholders halen we in deze bijeenkomsten op wat er allemaal speelt in die regio. Het is weinig omkaderd, eigenlijk een soort brainstorm. Daarna kijken we vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model hoe we bijvoorbeeld mensen breder kunnen inzetten in die regio door collectief werkgeverschap, door zaken als scholing en werving en selectie samen te delen. We willen in de regio echt een beweging opzetten, waarbij we de betrokken partijen uitdagen om samen te werken. Dat samenwerken is de eerste stap en dat is vaak ook de moeilijkste.”

Achterhoekse Dialoogtafel

Maar als er wordt samengewerkt levert dat ook echt resultaten op. Zo vond afgelopen voorjaar in de regio Achterhoek een Dialoogtafel plaats met een duidelijk doel om meer mensen die aan de kant staan richting werk te krijgen. De regio kampt met relatief veel werkloosheid, terwijl er tegelijkertijd juist veel vraag naar arbeid is, met name in de ambachtelijke beroepen. Horn: “Vanuit de Dialoogtafel zijn we daarom samen met UWV, het platform onderwijs en Arbeidsmarkt, de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en lokale ondernemers naar dit vraagstuk gaan kijken. Hoe kun je op een nieuwe manier die mensen uit de bakken van het UWV krijgen? Vanuit de bestaande instituties kijken we in vacatures vooral naar takenpakketten en cv’s. Zou je je niet meer moeten richten op de talenten van de mensen? Laat mensen hun talenten ontdekken, laat ze hun talent meenemen naar het werk, of het werk juist meenemen naar dat talent.”

Innovatief denken
Het is een voorbeeld van innovatief denken waar het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor staat. Innovatie is nodig, stelt Horn. “Er is nu nog te veel mismatch op de arbeidsmarkt. Mensen zijn bijvoorbeeld vroeger opgeleid voor een vak, dat nu nog nauwelijks bestaat of dat enorm is veranderd. Of ze werken in een vak, waar ze niet op hun plek zitten. Dan houden ze dus eigenlijk de functie van iemand anders bezet. Als je bijvoorbeeld in je huidige functie 40 procent van je pure talenten benut, dan bestaat de rest van je taken uit dingen waar je minder goed in bent of minder energie van krijgt. Die horen nu eenmaal bij het takenpakket. Stel dat je dat kunt omzetten in 80 procent benutting van je talent? Door bijvoorbeeld het functiehuis los te laten kunnen we talenten optimaler benutten en worden mensen productiever en effectiever. Gevolg: tevreden werknemers, en het ziekteverzuim neemt af. Dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor het arbeidsmarkttekort. Dit zijn allemaal zaken die je kunt regelen vanuit het collectief werkgeverschap. Maar dan moeten we er niet alleen maar erover denken, maar het ook echt gaan doen.”

Talentenweek
Daarom zijn de partijen vanuit de Achterhoekse Dialoogtafel op zoek gegaan naar werkzoekenden die met dit experiment wilden meedoen: richten op talent bij het zoeken naar werk. Vierentwintig deelnemers hebben afgelopen mei in en rond Doetinchem meegedaan met de Achterhoekse Talentenweek. Geheel belangeloos werkten de Dialoogtafelpartners met elkaar samen om de deelnemers hun talent te helpen ontdekken en van daaruit te koppelen aan werk in de regio. Horn: “Mensen die aan het begin van de week in nog zoekend waren, pitchten aan het eind van de week zichzelf en hun talent. Ineens hadden ze richting en perspectief.”

De Talentweek was bewust gepland voorafgaande aan een grote banenbeurs in Doetinchem. Na een week vol gastcolleges, workshops en loopbaangesprekken, konden de deelnemers de beurs op. Inmiddels hebben van de vierentwintig deelnemers er tien betaald werk gevonden, zijn twee mensen vrijwilligerswerk begonnen en is er één gestart met een studie om haar eigen bedrijf verder te helpen. De overige deelnemers hebben een goed perspectief op werk en worden hierin verder begeleid. De wens bestaat nu in de regio om de talentenweek jaarlijks te laten terugkeren. Horn: “Het grootste gewin is dat de regionale partijen dit samen in een korte tijd, één week, voor elkaar hebben gekregen. Het is uniek, we zijn echt met elkaar voor die mensen gaan staan en hebben ons best gedaan om ze te begeleiden naar het werk.”

De volgende Dialoogtafel staat gepland voor januari 2019. Samen met de Siza Academy, WZW en de provincie Gelderland organiseert het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie deze rondom de Zorgtechnologische medewerker van de toekomst.