Selecteer een pagina

Door: Nicolette Horn

Hoe kom je in een regio echt tot samenwerken? Welke arbeidsmarktthema’s spelen er en waar zijn regionale partners bereid om samen in op te trekken? Is een vorm van collectief werkgeverschap een oplossing om werkzekerheid te beiden aan de regionale beroepsbevolking? Welke voordelen levert dat op voor de lokale ondernemers, het onderwijs en de overheid? En waar begin je dan en hoe voorkom je dat het alleen bij mooie ambities blijft?

Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie organiseert met regionale stakeholders dialoogtafels over werkzekerheid en collectief werkgeverschap. Vanuit de visie achter het Gelders Arbeidsmarkt Model en succesvolle voorbeelden gaan we met ondernemers, onderwijs en overheid, in gesprek over hoe hier in een (sub) regio invulling aan gegeven kan worden. Van denken naar doen is het motto van de dialoogtafel, want van alleen praten worden we natuurlijk niets wijzer.

En tot doen komt het! De dialoogtafels stimuleren daadwerkelijke samenwerking tussen regionale partners en ter plekke worden de eerste stappen gezet om in actie te komen.

De acties die voortkomen uit de dialoogtafels zijn heel divers: van heel concreet mensen dichter bij werk in de regio brengen tot duurzaamheid koppelen aan werkzekerheidsambities. Hieronder een tweetal voorbeelden:

In de regio Doetinchem vond van 14 t/m 18 mei de Achterhoekse Talentenweek plaats. Vanuit de dialoogtafel organiseerden we samen met het UWV, het platform onderwijs en Arbeidsmarkt, de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, het Graafschapcollege en het Talentcenter, een week vol gastcolleges, workshops en loopbaangesprekken voor werkzoekenden in de regio. Geheel belangeloos werkten deze partijen met elkaar samen om de deelnemers hun talent te helpen ontdekken en van daaruit te koppelen aan werk in de regio. Inmiddels hebben van de vierentwintig deelnemers er al tien betaald werk gevonden, hebben twee mensen vrijwilligerswerk opgepakt en is er één begonnen met een studie om haar eigen bedrijf verder te helpen. De overige deelnemers hebben een goed perspectief op werk gekregen en worden hierin verder begeleid. Betrokken partijen willen de Achterhoekse talentenweek jaarlijks laten terugkeren.

In de gemeente Rheden is vanuit de dialoogtafel een initiatief ontstaan om de regionale arbeidsmarkt te koppelen aan de ambitie van circulaire economie. Uit deze dialoogtafel is het artikel Circulaire economie is vooral mensen werk (Link) ontstaan. Dit artikel is behandeld in de gemeenteraad. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie werkt nu samen met een aantal regionale initiatiefnemers: o.a. Constans Pos, voormalig wethouder en voorzitter van GroenLinks, Jan Martens van de gemeente Rheden en Jos van der Schot van innovatiepartners aan een concreet projectplan. Hierbij wordt de verbinding gelegd tussen de (werkzoekende) inwoners en de nieuwe vraag naar arbeid die de ambities van de regionale circulaire economie met zich mee zal brengen. Zij zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met regionale bedrijven.

In januari 2019 staat de dialoogtafel rondom de Zorgtechnologische medewerker van de toekomst gepland. Deze dialoogtafel organiseren we samen met de Siza Academy en de provincie Gelderland. Benieuwd wat daar weer voor moois uitkomt!

Wil jij in jouw regio ook aan de slag met werkzekerheid en collectief werkgeverschap. Intersse in een dialoogtafel? Neem dan contact met ons op via: info@centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl