Selecteer een pagina

21-9-2018

Gedeputeerde Conny Bieze nam 20 september 2018 de Schijf van Vijf in ontvangst op het jaarlijkse Onderwijs en Arbeidsmarkt Evenement. Dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Het thema was: Vitaal Gelderland werkt! Bijna 300 deelnemers kwamen op Papendal bijeen.

Schijf van Vijf

Op de dag konden de deelnemers in gesprek met experts over wat er nodig is om de arbeidsmarkt in Gelderland vitaal te houden. Het resultaat is een Schijf van Vijf:

  • Vitaal leren: ontwikkelen van talenten en onderwijs en praktijk samenbrengen
  • Vitaal leven: uitgaan van positieve gezondheid en welbevinden van mensen
  • Vitaal ondernemen: duurzaam ondernemen met respect voor menselijk kapitaal
  • Vitaal innoveren: verbinden en vertrouwen om tot sociale innovatie te komen
  • Vitaal werken: werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid als vertrekpunt.

Fit voor de toekomst

De Schijf van Vijf levert input voor beleidsontwikkeling. Ook wordt de komende periode bekeken welke concrete acties gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Gelderland wil de arbeidsmarkt fit voor de toekomst maken. Het Onderwijs en Arbeidsmarktteam brengt onderwijs, overheid, ondernemers en onderzoek bij elkaar. 

Vitale arbeidsmarkt

Natuurlijk gebeurt er ook al veel om de arbeidsmarkt vitaal en fit te krijgen en houden. We steunen meer dan 80 initiatieven. Zoals de PLUSjeKLAS, een leerplan voor plusklasonderwijs. Carrièreswitchers en Talent in de Keuken, voor zij-instromers in de gezondheidszorg of vakbekwame koks in de horeca. Activiteiten gericht op een leven lang ontwikkelen. Zoals Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap. Inzet om tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te komen.

Arbeidsmarkt in beweging

Gedeputeerde Conny Bieze zei hierover: ‘Een vitale arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt die in beweging is. Met de Schijf van Vijf zoeken we samen nieuwe oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. Een arbeidsmarkt die fit is voor de toekomst en waarin we alle talent benutten.’