Selecteer een pagina

Door: Pieter Verbeek

Nieuwe Leergang gaat van start in januari

De huidige en steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om nieuwe oplossingen. Om een andere, innovatieve manier van denken. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie leidt arbeidsmarktinnovators op in haar leergangen. Programmadirecteur Sandra Franken legt uit.

De arbeidsmarkt heeft innovators nodig”, stelt programmadirecteur Sandra Franken. “Zowel in organisaties als bij gemeenten en UWV zijn ze nodig om kennis en innovaties te delen, en vorm en inhoud te kunnen geven aan de vraagstukken. Duurzame inzetbaarheid bereik je bijvoorbeeld niet alleen door te trainen, maar juist ook door een andere verbinding. Of, nog steeds wordt niet altijd erkend dat ziekteverzuim ook samenhangt met andere factoren dan gezondheid.”

Innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt

Maar wat betekent het nu om arbeidsmarktinnovator te worden? Om buiten de gebaande paden van de arbeidsmarkt te durven kijken en dit ook overtuigend te kunnen verkopen. Al ruim drie jaar organiseert het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie vanuit haar academie de Leergang Arbeidsmarktinnovator. Op 18 januari 2019 start de volgende editie.

De deelnemers werken vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model, vertelt Franken. “Dat biedt een raamwerk op basis van waarden zonder dat het vastgeklonken zit in structuren. Het model is een mix van kennis en inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk, maar ook van denken en doen.”

Deze kennis biedt het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie aan in de vorm van hoorcolleges van lectoren, hoogleraren en andere betrokken partijen die allemaal een eigen perspectief laten horen op de arbeidsmarktvraagstukken. “Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze inspiratie hebben opgedaan uit het Gelders Arbeidsmarkt Model. Zij geven hun invulling weer aan de hand van een van de pijlers van het model: werk- in plaats van baangarantie, zelfregie, collectief werkgeverschap en een faciliterende overheid.”

De zekerheid moet je nu uit jezelf halen’

Via LinkedIn kwam ik de aankondiging tegen voor het congres Vitaal Gelderland Werkt, vooral de verandering van de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor jongeren sprak mij erg aan. Daar bleek een Leergang aan vast te zitten, die me erg interessant leek. Ik kon gebruikmaken van mijn duurzame inzetbaarheidsuren om dit te gaan volgen. Er zijn veel bijeenkomsten geweest waar we kennis op hebben gedaan, een nieuwe manier geleerd om naar arbeidsmarktproblemen te kijken, zoals personeelstekorten, en de samenwerking te zoeken door regionaal te verbinden. Voor mijzelf heb ik dit vertaald en uitgewerkt in een eigen concept, de Studio Stoute Schoenen. Ik zie in mijn praktijk hoe mensen een onzekere toekomst tegemoet zien. We zijn gewend dat er voor ons wordt gezorgd, maar dat gaat allemaal verdwijnen. De zekerheid moet je nu uit jezelf halen. Met de Studio Stoute Schoenen wil ik uitdagen om anders te gaan denken en doen. We moeten steeds meer de vertaalslag maken vanuit jezelf. Hoe kun je zelf je eigen werk creëren? Wat is jouw arbeidsmarktwaarde? Wat is je talent? Continu wil ik de vraag ‘wie ben ik’ daarin vertalen.  Je moet helder krijgen voor jezelf wat je meerwaarde is. In deze Leergang zijn we daarin uitgedaagd om die vraag aan onszelf te stellen.

Mary van Kronenburg

studiekeuzecoach bij de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en zelfstandige loopbaancoach

‘Inzichten in wat wel of niet werkt’

Ik ben in deze Leergang vooral een stuk herkenning tegengekomen van de projecten die ik al doe. De Leergang, dankzij haar theoretische kader, verdiept, inspireert en geeft me inzicht waarom dingen wel of niet werken. Het helpt mij om mijn eigen projecten beter te ontwikkelen. Ik herken bijvoorbeeld nu meer de effecten ervan. Als zzp’er werk je natuurlijk veel alleen, dus ook in het denken en vormgeven. In de Leergang kon ik dat in het kader toetsen. Ik reflecteer heel erg op inhoud. Het gedachtengoed poog ik als ambassadeur te pluggen in de Drechtsteden. Ik merk nu al nieuwsgierigheid onder potentiële klanten. In deze regio ben ik bezig om een project met doelgroepenvervoer uit te breiden naar samenwerking met burgers. Ik wil de verschillende processen met elkaar verbinden. Met een groot scherm van 2x3m, een soort infographic, wil ik laten zien hoe deze verbinding zorgt voor werkgelegenheid. De input daarvoor heb ik uit deze Leergang gehaald.

Arie van den Herik

zzp’er op het gebied van arbeidsmarktprojecten

Kennis, houding en gedrag
Maar arbeidsmarktinnovator worden is niet een kwestie van alleen kennis ophalen. Franken: “We werken ook aan houding en gedrag en hoe we problemen aanpakken. Een voorbeeld is dat Unilever samenwerkt met onderwijsinstellingen. Werknemers worden gedetacheerd om les te geven en zelf te ontdekken waar hun passie ligt. We kijken ook wat de werkgevers samendoen. Bij de Leergang begin 2017, hadden we bijvoorbeeld drie deelnemers uit dezelfde gezondheidszorginstelling, maar dan van drie verschillende afdelingen. De ene ging over beleid, de ander over plaatsing van cliënten en de derde over het ophalen van talenten van gehandicapten. Alle drie hadden ze een eigen manier van kijken naar dezelfde vraagstukken. Dankzij de leergang zijn ze nu een gezamenlijk plan aan het ontwikkelen hoe ze inclusief werken beter kunnen regelen. Dat is echt revolutionair. Doordat ze een gezamenlijke leergang deden kwamen ze op een zelfde model uit. Zo leg je verbinding en maak je het concreet.”

De deelnemers aan de Leergang Arbeidsmarktinnovator moeten zelf ook aan de slag, namelijk met een persoonlijk eindproject. Franken: “Daarin kijken ze naar arbeidsmarktvraagstukken met een andere benadering. HRM’ers kijken bijvoorbeeld meer naar de fit en talenten van mensen in relatie tot hun werk en binnen de eigen organisatie. In de toekomst moeten we nu eenmaal veel breder gaan kijken en gebruik gaan maken van andere instrumenten. Je arbeidsmarktwaarde bepaalt immers de continuïteit van je bedrijf. Nu komt die continuïteit in gevaar door personeelstekorten. Dat kan je niet alleen oplossen met HRM-instrumenten. Je lost het probleem niet op als de mensen er niet zijn. Door breder te kijken leer je meer over je eigen arbeidsmarktwaarde.”

Adviseur Werkplezier

De Leergangen Arbeidsmarkinnovator hebben de afgelopen jaren dan ook geslaagde eindprojecten opgeleverd. Zo heeft een team bijvoorbeeld een Adviseur Werkplezier geïntroduceerd voor hoveniers die in een regio werken. “Het vak hovenier begin je vanuit je passie”, vertelt Franken. “Als de hoveniers ineens personeel aannemen en dan vooral werkgever worden, verandert dat. Daar wordt je hart niet warmer van. De Adviseur Werkplezier neemt alles uit handen voor de hoveniers. Van arbo, wet- en regelgeving, cao, stageovereenkomsten tot leerlingenbegeleiding. Zo kunnen de hoveniers zich meer richten op hun vak. Het O&O Fonds is er mee bezig om het nu uit te werken.”

Een ander voorbeeld is te vinden in de glastuinbouw, waar ondernemers en werkgevers niet gewend zijn om met elkaar te praten over hun bedrijfsvoering, het zijn immers concurrenten. Franken: “Een van onze deelnemers heeft een Waardendiner georganiseerd, waarbij de glastuinbouwondernemers bij elke gang hun ervaringen en dilemma’s als werkgevers met elkaar delen, zonder dat ze hun concurrentie opgeven. Het is echt een enorme stap dat ze glastuinbouwers met elkaar aan tafel heeft gekregen. Dat heeft ze bereikt door houding en gedrag.”

Franken ontwerpt als programmadirecteur de Leergang en is zelf procesbegeleider bij het programma. “Uiteindelijk vind ik dat de deelnemers zichzelf moeten trainen. Wat ik kan aanbieden zijn handvatten, oefeningen en zelfreflectie, maar ik kan niemand iets leren. Iemand leert zichzelf iets. Iedereen is anders. Ik reik alleen maar de nodige elementen aan.”

Interesse om mee te doen aan de Leergang Arbeidsmarktinnovator? Schrijf je dan in.