Selecteer een pagina

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Samenwerken door denken en doen op de arbeidsmarkt

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie is het landelijk denk en doe-centrum voor arbeidsmarktvraagstukken. We bieden ondersteuning in de arbeidsmarkt en ontwikkeling aan professionals. Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie combineert innovatieve experimenten in  de interne en externe arbeidsmarkt met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie).

Als denk en doe-centrum neemt het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie een aanjagende rol in op de arbeidsmarkt. Om tot echte verandering en vernieuwing te komen werken wij vanuit de waarden werkzekerheid, zelfregie en collectief werkgeverschap en zien wij een overheidstaak in het faciliteren en initiëren. Het is voor ons essentieel om kennis te ontwikkelen, te verbinden en te delen. Wij doen dit door een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, door o.a. experimenten en projecten in ons laboratorium en door actief samen te werken met universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

Vanuit het laboratorium initiëren projecten en experimenten waarin we ervaringen en kennis uit de praktijk toetsen aan wetenschappelijke inzichten. De resultaten die we ophalen in de projecten en de experimenten brengen we terug naar de academie. Hiermee ontwikkelen we nieuwe praktijkkennis en interventies die daadwerkelijk impact hebben op de arbeidsmarkt. Ook nemen experts van ons deel aan externe projecten. Of nemen we onze kennis mee naar praktijksituaties in andere organisaties.

We delen en ontwikkelen kennis door te publiceren op onze website en vanuit onze academie door te spreken op congressen en het geven van trainingen, voorlichtingen en workshops.

Bij ons werk vinden wij inspiratie in het Gelders Arbeidsmarkt Model. In ons boek Waarden die werken uit 2015 leest u hiervoor meer (afbeelding boek er bij plaatsen).

Bestellen

De papieren editie kost 12,95 euro (exclusief verzendkosten) en het e-book kost 6,99 euro. Het boek is te bestellen via info@wzw.nl of via de (online) boekhandel. Waarden die Werken, ISBN 9789461261618, © 2015, WZW