Selecteer een pagina

Blogs en nieuws

De arbeidsmarkt heeft innovators nodig

Door: Pieter Verbeek Nieuwe Leergang gaat van start in januari De huidige en steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om nieuwe oplossingen. Om een andere, innovatieve manier van denken. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie leidt...

Lees meer

Interview: Van denken naar doen: de regionale Dialoogtafels

Door: Pieter Verbeek
Horn is projectleider Laboratorium bij het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Vanuit dat laboratorium werkt het Centrum aan projecten en experimenten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Zo worden theoretische pijlers uit het Gelders Arbeidsmarkt Model getoetst in de praktijk, en wordt kennis en ervaring uit de praktijk weer naast wetenschappelijke inzichten gelegd.

Lees meer

Sociale innovatie en de fit tussen mens en werk: ‘de mens centraal’

In hoeverre bestaat er een misfit tussen mens en werk op de arbeidsmarkt en wat zijn de effecten hiervan? Maar nog veel belangrijker, welke (sociale/arbeidsmarkt) innovaties zijn mogelijk om de fit tussen mens en werk op de arbeidsmarkt te bevorderen? Als junior onderzoeker zal ik hier dit jaar voor het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie onderzoek naar doen.

Lees meer

Dialoogtafels: Van denken en praten naar doen!

Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie organiseert met regionale stakeholders dialoogtafels over werkzekerheid en collectief werkgeverschap. Vanuit de visie achter het Gelders Arbeidsmarkt Model en succesvolle voorbeelden gaan we met ondernemers, onderwijs en overheid, in gesprek over hoe hier in een (sub) regio invulling aan gegeven kan worden. Van denken naar doen is het motto van de dialoogtafel,

Lees meer

Vitaal Gelderland Werkt!: van Vitaal werk naar Kanswerkgever?

Hoe ziet een vitale arbeidsmarkt er in 2030 uit in Gelderland? Hoe stimuleren wij samenwerking, vertrouwen en stevige verbindingen tussen vitaal onderwijs, vitaal leven, vitaal werken en vitaal ondernemen om gezamenlijk echt te innoveren?

Samen met de aanwezige stakeholders van de Gelderse arbeidsmarkt vulden wij de schijf van vijf voor Vitaal Gelderland werkt! Als routecaptain mocht ik mij buigen over het thema vitaal werken met als subthema’s werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer

De Schijf van Vijf voor een vitale arbeidsmarkt

Gedeputeerde Conny Bieze nam 20 september 2018 de Schijf van Vijf in ontvangst op het jaarlijkse Onderwijs en Arbeidsmarkt Evenement. Dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Het thema was: Vitaal Gelderland werkt! Bijna 300 deelnemers kwamen op Papendal bijeen.

Lees meer

Laat duizend bloemen bloeien

Experimenteren op de regionale arbeidsmarkt een artikel van Youke Post De noodzakelijke omslag van baan- naar werkzekerheid betekent een andere visie op arbeidsmarktvraagstukken, waarbij de regio steeds vaker het beleidsmatige speerpunt vormt. Optimale in-, door- en...

Lees meer