Selecteer een pagina

Blogs en nieuws

Weer aan het werk dankzij de circulaire economie

Door: Pieter Verbeek: De circulaire economie krijgt steeds meer vorm binnen veel gemeenten. Hoe krijg je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarin mee? Constans Pos begon deze vraag als wethouder in het Gelderse Rheden te onderzoeken. Dankzij een...

Lees meer

Uitnodiging: Succesvol ouder worden op het werk.

In deze themabijeenkomst neemt Prof. Dr. Annet de Lange je mee in de nieuwste inzichten over het thema ‘Succesvol ouder worden op het werk’. Ondersteund met relevante cijfers, kennis en informatie over arbeidsmobiliteit en employability over de levensloop van mensen heen gaan we aan de slag met vragen als:
• Wat betekenen deze cijfers voor jou zelf, voor jou als werkgever en voor jouw arbeidsmarktregio?
• Wat zijn relaties tussen ouder worden en employability?
• Welke rol kan mobiliteit spelen om breed employabel te zijn en blijven?
• Welke voordelen zijn er voor werkgevers en de regio?
• Op welke manier kunnen we werknemers hierin ondersteunen en faciliteren?

Lees meer

Nieuwe manieren van kijken naar talenten

Door: Pieter Verbeek Leergang Arbeidsmarktinnovator opent Ingrid Stoverinck de ogen De zorginstelling Pluryn ondersteunt mensen met complexe hulpvragen en jongeren met gedragsproblemen. Het afgelopen jaar legde de organisatie meer de focus op het helpen...

Lees meer

De arbeidsmarkt heeft innovators nodig

Door: Pieter Verbeek Nieuwe Leergang gaat van start in januari De huidige en steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om nieuwe oplossingen. Om een andere, innovatieve manier van denken. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie leidt...

Lees meer

Interview: Van denken naar doen: de regionale Dialoogtafels

Door: Pieter Verbeek
Horn is projectleider Laboratorium bij het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Vanuit dat laboratorium werkt het Centrum aan projecten en experimenten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Zo worden theoretische pijlers uit het Gelders Arbeidsmarkt Model getoetst in de praktijk, en wordt kennis en ervaring uit de praktijk weer naast wetenschappelijke inzichten gelegd.

Lees meer

Sociale innovatie en de fit tussen mens en werk: ‘de mens centraal’

In hoeverre bestaat er een misfit tussen mens en werk op de arbeidsmarkt en wat zijn de effecten hiervan? Maar nog veel belangrijker, welke (sociale/arbeidsmarkt) innovaties zijn mogelijk om de fit tussen mens en werk op de arbeidsmarkt te bevorderen? Als junior onderzoeker zal ik hier dit jaar voor het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie onderzoek naar doen.

Lees meer

Dialoogtafels: Van denken en praten naar doen!

Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie organiseert met regionale stakeholders dialoogtafels over werkzekerheid en collectief werkgeverschap. Vanuit de visie achter het Gelders Arbeidsmarkt Model en succesvolle voorbeelden gaan we met ondernemers, onderwijs en overheid, in gesprek over hoe hier in een (sub) regio invulling aan gegeven kan worden. Van denken naar doen is het motto van de dialoogtafel,

Lees meer