Selecteer een pagina

Dat er tekorten zijn in de sector zorg en welzijn hoef ik u volgens mij niet meer te vertellen. Uit recente overzichten van UWV (2018) blijkt bijvoorbeeld dat de komende vier jaar een tekort verwacht wordt van hondderdduizend medewerkers. Veelal geeft berichtgeving aan dat dit tekort te verklaren valt door het proces van dubbele vergrijzing. Dubbele vergrijzing verwijst naar een toename zorgvraag van oudere patiënten en tegelijkertijd ook een toename van ouder personeel wat zal uitstromen naar pensioen.

Als wetenschapper wil je deze berichtgeving verder kunnen duiden en ben ik dus dieper gedoken in de recente cijfers die beschikbaar zijn via de website van AZWinfo (www.azwinfo.nl). Tot mijn grote verbazing zie ik een beperkte uitstroom richting pensioen die licht stijgt over de periode 2016-2017 per branche (zie figuur 1). In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zie ik een significant mobiliteitslek in de sector. Een mobiliteitslek betreft een grotere uitstroom van werknemers buiten de sector in vergelijking tot de uitstroom die binnen de sector werkzaam blijft (zoals de uitstroom van personeel uit bijvoorbeeld een ziekenhuis naar verpleeghuis).

Dit lek hoeft geen arbeidsmarktprobleem te zijn wanneer het lek opgevangen wordt door een grotere instroom van nieuwe werknemers. Zoals alreeds besproken is dit nu juist de uitdaging in de sector zorg en welzijn: de instroom en uitstroom zijn nagenoeg gelijk aan elkaar en er wordt verwacht dat de instroom in verhouding minder zal worden over de tijd. De cijfers in relatie tot pensionering geven verder weer dat de uitstroom door de reden pensioen per branche nog relatief laag te noemen is en langzaam stijgt over de jaren heen. De uitdaging is daarom te achterhalen wat de werkelijke reden is van het waargenomen mobiliteitslek over alle branches heen.

Betreft het een verminderd imago van de sector zorg en welzijn? Is de werkdruk in de verschillende branches te hoog? Zijn de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de gehele sector voldoende om de zorgverleners en andere type werknemers te behouden over de tijd? En zo zijn er nog veel andere interessante arbeidsmarkt vragen te stellen.

Via aanvullend regionaal arbeidsmarktonderzoek zouden wij deze en andere factoren verder kunnen uitlichten.

De urgentie is hoog en daarom roep ik u op om samen met ons na te gaan wat achterliggende redenen zijn van het mobiliteitslek. Om vast te kunnen stellen wat precies nodig is om het lek te kunnen dichten; teneinde genoeg zorg- en welzijnsverleners te kunnen behouden voor een voldoende kwaliteit van zorg en welzijn in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: mobiliteitscijfers Zorg en Welzijn 2017 (en resultaten mobiliteit pensioen 2016-2017

 

Mobiliteitslek sector= een grotere uitstroom van werknemers buiten de sector in vergelijking tot de uitstroom die binnen de sector werkzaam blijft (zoals de uitstroom van de ene branche naar de andere branche binnen dezelfde sector).
Dit lek betreft een strategisch personeelsprobleem wanneer de uitstroom gelijk of hoger is dan de instroom van werknemers. ©Annetdelange 2018

UWV (2018). Verkregen via: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2018/toenemend-tekort-aan-verzorgenden-en-verpleegkundigen.aspx
AZWinfo: www.azwinfo.nl

Zie aanvullend in- en uitstroom cijfers:

Figuur 2 Aantal medewerkers wat instroomt versus uitstroomt in sector zorg en welzijn per kwartaal (AZWinfo, 2018).