Selecteer een pagina

Door: Pieter Verbeek

Leergang Arbeidsmarktinnovator opent Ingrid Stoverinck de ogen

De zorginstelling Pluryn ondersteunt mensen met complexe hulpvragen en jongeren met gedragsproblemen. Het afgelopen jaar legde de organisatie meer de focus op het helpen van deze ‘talenten’ aan betaald werk om zo breed bij te dragen aan inclusief werkgeverschap. Ingrid Stoverinck en twee collega’s deden daarvoor de nodige inspiratie op bij de Leergang Arbeidsmarktinnovator van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

Ingrid Stoverinck, adviseur arbeid en inmiddels ook arbeidsmarktinnovator bij Pluryn, volgde van november 2017 tot maart 2018 de Leergang, samen met collega’s Marscha Lamers en Marlijn Oosterhoff. Het was haar leidinggevende die haar de kans gaf om de opleiding te volgen.

“Binnen Pluryn zijn we vanuit de dienstverlening arbeidsparticipatie continu bezig met de ontwikkeling van cliëntenik p de verbinding met HR en de werkvloer dichter bij elkaar te brengen.at ik indenijk hopen we dat hierdoor meer diversiteit o. Het is niet altijd voordelig om naar betaald werk door te groeien, zoals voor degenen die in de Wajong zitten. Hoe vullen we inclusief werkgeverschap in? We kregen dan ook de opdracht om vanuit arbeidsparticipatie en HR perspectief te onderzoeken wie van onze talenten interesse heeft naar betaald werk en hoe we inclusief werkgeverschap binnen Pluryn nog steviger kunnen neerzetten. Daarvoor konden we de Leergang Arbeidsmarktinnovator volgen. Ons werk heeft veel te maken met waar het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor staat. De vraag hoe je anders kan kijken naar de arbeidsmarkt staat ook bij ons centraal.”

Werkgeversperspectief

Het is een van de belangrijkste dingen die je meekrijgt in de Leergang, vertelt Stoverinck. “Toen we startten dachten we vooral vanuit ons dienstverlenende perspectief na over hoe we onze talenten konden helpen aan betaald werk. Dankzij de opleiding leerden we juist ook nadenken vanuit een werkgeversperspectief. Wat kunnen we vanuit dat perspectief doen voor de talenten? We keken meer naar onze talenten als werknemers in plaats van als cliënten. In de Leergang hebben we die twee perspectieven met elkaar weten te verbinden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen wel een talent heeft.”

Talentencafé

Met de geleerde theorieën en het creatieve en ludieke denkproces in de Leergang kwamen Stoverinck en haar collega’s uit op het idee om als eindopdracht een Talentencafé te organiseren binnen Pluryn, om daar talenten en werkgevers bij elkaar te brengen. “Pluryn is namelijk zo groot dat veel leidinggevenden op eigen eilandjes werken. We willen met hen verder kijken. Door het Talentencafé hopen we dat werkgevers en talenten op een andere manier naar elkaar gaan kijken. In echt contact ontstaat vaak een meerwaarde en weet je wat je voor elkaar kunt betekenen. Uiteindelijk hopen we dat hierdoor meer diversiteit ontstaat. Om dit eindproduct te organiseren, moesten we echter eerst alle talenten die we in huis hebben in beeld brengen vanuit één systeem, zodat we geen dubbel werk doen. Voorafgaande moesten we echter eerst een informatieve bijeenkomst organiseren.”

Ervaringsverhalen

Op deze bijeenkomst, die ze het Innovatiecafé noemden, kwamen niet alleen leidinggevenden en medewerkers van Pluryn af, maar ook mensen van gemeenten, WSP’s en bedrijven. Stoverinck vertelt: “We begonnen met een kort filmpje waarin we onszelf voorstelden en hebben daarna een aantal werkgevers hun ervaringsverhaal persoonlijk laten vertellen, over wat zij op de werkplek allemaal meemaakten. Het mooie daarvan is dat we vier verschillende verhalen, uit vier verschillende regio’s hadden. Ze vertelden niet alleen over successen, maar ook over tegenvallers. Dat vond ik heel sterk. Juist van de belemmeringen waar je tegenaan loopt kunnen anderen leren.”

Zo was er het verhaal van een jongen uit het speciaal onderwijs die het zo goed deed tijdens zijn stage bij een startend bedrijf, dat ze hem na het verlaten van school een betaalde baan wilden aanbieden. Dat lukte echter niet, omdat er geen formatieplek vrij was. Stoverinck: “Het was echt jammer dat dit niet lukte. Het was nog te vroeg voor de organisatie. Maar dit is wel een voorbeeld van hoe we mensen de kans willen geven.”

Verder organiseerden Stoverinck en collega’s tijdens het Innovatiecafé een markt waar de recruiters van Pluryn vertelden hoe ze sleutelen aan functies en anders kijken naar talent. Bij de kraam van de Gemeente Nijmegen konden vele vragen worden beantwoord over inclusief werkgeverschap, Stoverinck zelf vertelde een verhaal over wet- en regelgeving en haar collega lanceerde het project Werkspot. “Vaak blijven op de werkvloer veel kleine klusjes liggen. Een organisatie kan ons dan in dit project mailen met deze losse taken. Dan kijken wij wie van onze talenten ze kan oppakken. We willen kijken hoe mensen hierop reageren. Als het loopt willen we kijken hoe we het meer commercieel kunnen organiseren.” Na het succes van het Innovatiecafé gaan Stoverinck en haar collega’s zich opmaken voor het grotere Talentencafé dat later dit jaar zal plaatsvinden.

Persoonlijke ontwikkeling

De Leergang heeft dan ook flink bijgedragen aan het succes van het project, stelt Stoverinck. Maar ook persoonlijk vlak zorgde het voor de nodige beweging. “Naast innovatie en diversiteit heb ik ook geleerd verder te kijken dan de eigen organisatie en juist de verbinding met anderen aan te gaan. Het leuke was dat de mensen die meededen aan de Leergang uit allerlei takken van sport kwamen. Dat is heel leerzaam hoe zij dat doen in die andere branche. Die diversiteit, dat anders leren kijken en het zelf ontdekken waar je eigen talenten liggen, dat is erg mooi. Ook ik heb veel gewerkt aan mijn eigen ontwikkeling en met een andere bril leren kijken naar wat ik doe. Ik was onbewust bekwaam bezig in mijn werk. Het heeft mij echt geholpen om meer bewust te worden. En dat vond ik heel verfrissend. Ik kwam er achter dat ik meer met HRM had dan dat ik ooit dacht. Ik was in mijn werk vooral gericht op beleid- en wet en regelgeving. Ik ben echter mensgericht en wil graag ophalen wat er speelt op de werkvloer, en veel meer dan alleen maar met beleid bezig zijn. Nu werk ik inmiddels voor de afdeling HR en hoop ik de verbinding met HR en de werkvloer dichter bij elkaar te brengen.”